Aangifte loonbelasting

Loonbelasting is de belasting die wordt ingehouden over het loon van uw werknemers. Deze belasting moet samen met de premies volksverzekeringen weer afgedragen worden aan de Belastingdienst. Dit wordt aangifte loonbelasting genoemd.

Hoe wordt de aangifte loonbelasting berekend?

De aangifte loonbelasting wordt berekend aan de hand van het salaris van uw werknemers. Nadat de salarisberekeningen zijn opgesteld, blijkt uit de salarisadministratie de hoogte van de aangifte loonbelasting. Hierna kunt u aangifte doen bij de Belastingdienst.

Hulp bij aangifte loonbelasting nodig?

Heeft u hulp nodig met uw aangifte loonbelasting? CijferPlus kan u hierbij helpen. Geheel conform de eisen van de belastingdienst dienen wij uw aangifte op digitale wijze in. Neem contact met ons op!

Alle rechten voorbehouden