Aangifte vennootschapsbelasting

Is uw onderneming een BV of NV? Dan moet u ieder jaar een aangifte vennootschapsbelasting doen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Hulp bij aangifte vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst in een boekjaar. Het boekjaar is vaak gelijk aan het kalenderjaar. Wat belangrijk is, is dat het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting gelijk is aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap. Zoals u leest zijn er regels verbonden aan de aangifte vennootschapsbelasting. Bij CijferPlus beschikken wij over voldoende kennis om u te helpen met deze vorm van aangifte.

CijferPlus helpt u met uw aangifte

Cijferplus kan u helpen met uw aangifte vennootschapsbelasting. Wij vullen de aangifte graag voor u in. Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden