Een arbeidsovereenkomst opstellen

Heldere afspraken tussen werkgever en werknemer(s) zijn belangrijk. Een manier om afspraken vast te leggen is door een arbeidsovereenkomst te gebruiken.

Stel een duidelijke arbeidsovereenkomst op

In een arbeidsovereenkomst staat duidelijk wat er van zowel werkgever als werknemer wordt verwacht. Zo is alles helder voor beide partijen. Ook is het  belangrijk dat u, tijdens het opstellen van de arbeidsovereenkomst, rekening houdt met de geldende CAO.

Cijferplus helpt bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst!

Wilt u graag een goede arbeidsovereenkomst opstellen? Hier kunnen wij u bij helpen. Maak een afspraak via onze contactpagina!

Alle rechten voorbehouden